કમાન ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમાન ચડાવવી

  • 1

    ધનુષ્ય વાળીને પણછ ચડાવવી.