કમાન છટકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમાન છટકવી

  • 1

    (સ્પ્રિંગ) છૂટી થઈ જવી.

  • 2

    મિજાજ જવો.