કમાન બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમાન બેસાડવી

  • 1

    છટકેલી કમાનને ફરી ગોઠવવી, કે ન હોય ત્યાં નવેસર મૂકવી.