ગુજરાતી

માં કમારગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમારગ1કુમાર્ગ2

કમારગ1

પુંલિંગ

 • 1

  કુમાર્ગ; નઠારો-આડો રસ્તો.

 • 2

  અધર્મ.

 • 3

  કુછંદ.

મૂળ

ક+મારગ

ગુજરાતી

માં કમારગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમારગ1કુમાર્ગ2

કુમાર્ગ2

પુંલિંગ

 • 1

  નઠારો-આડો રસ્તો.

 • 2

  અધર્મ.

 • 3

  કુછંદ.

મૂળ

सं.