કમી કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમી કરવું

  • 1

    રદ કરવું.

  • 2

    બરતરફ કરવું.