ક્યાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્યાં

અવ્યય

  • 1

    કોક જગાએ.

ક્યાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્યાં

અવ્યય

  • 1

    કઈ જગાએ?.