ક્યાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્યાડું

વિશેષણ

  • 1

    ઘેરા રાતા કથ્થાઈ રંગનું.