ક્યારડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્યારડો

પુંલિંગ

  • 1

    જેમાં પાણી ભરાઈ રહે એવું પાળ બાંધેલું ખેતર (ડાંગર વગેરેનું).