કયાં રહે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કયાં રહે?

  • 1

    કયાં જાય? શી રીતે બચે? (ઉદા૰ ગાળ ભાંડીને કયાં રહે?).