ગુજરાતી

માં કરકટીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરકટી1કર્કટી2કર્કટી3કર્કટી4

કરકટી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઠાઠડી.

મૂળ

दे. करकटी=વધ્ય પુરુષને પહેરાવવાનું વસ્ત્ર

ગુજરાતી

માં કરકટીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરકટી1કર્કટી2કર્કટી3કર્કટી4

કર્કટી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કરચલી.

ગુજરાતી

માં કરકટીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરકટી1કર્કટી2કર્કટી3કર્કટી4

કર્કટી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઠાઠડી.

 • 2

  કાકડી.

 • 3

  કરચલો.

 • 4

  એક રાશિ.

મૂળ

જુઓ કરકટી

ગુજરાતી

માં કરકટીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરકટી1કર્કટી2કર્કટી3કર્કટી4

કર્કટી4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાકડી.

મૂળ

सं.