કરકશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરકશા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કર્કશા; કંકાસિયણ; વઢકારી.

કર્કશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્કશા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કંકાસિયણ; વઢકારી.