ગુજરાતી

માં કરકશાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરકશા1કર્કશા2

કરકશા1

વિશેષણ

 • 1

  કર્કશા; કંકાસિયણ; વઢકારી.

ગુજરાતી

માં કરકશાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરકશા1કર્કશા2

કર્કશા2

વિશેષણ

 • 1

  કંકાસિયણ; વઢકારી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કર્કશા; કંકાસિયણ; વઢકારી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કંકાસિયણ; વઢકારી.