કરજ પતવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરજ પતવવું

  • 1

    દેવું ભરપાઈ કરવું.