ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કરંડ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કરંડિયો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કરડું2

વિશેષણ

 • 1

  આકરું; સખત.

 • 2

  કઠોર; નિર્દય.

 • 3

  સહેજ કડવું; બેસ્વાદ.

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કરડું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સ્ત્રીઓના કાનનું એક ઘરેણું.

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કરેડું

વિશેષણ

 • 1

  બેસ્વાદ.

મૂળ

જુઓ કરડું

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કેરડું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કેરડોનું ફળ; કેરું.

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

ક્રૂડ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કાચું-કુદરતી સ્થિતિનું ખનિજ તેલ (યંત્રમાં બાળવામાં આવે છે).

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કરડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચૂલામાં બળેલી માટી.

 • 2

  કેળાં કેરી ઇ૰ની ખરીદી પર સેંકડે અપાતો છૂટનો વધારો.

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કરડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ડાંગરનું એકવારિયું-ભરડીને કાઢેલો દાણો તે.

મૂળ

म, का.; सं. कड्=ફોતરાં કાઢવાં

ગુજરાતી માં કરડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરડ1કરડ2કરડ3

કરડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ડંખ; કરડેલું તે.

 • 2

  કરડવું તે; ચૂંટ; ખૂજલી.

મૂળ

જુઓ કરડવું