કરડ કરડ ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરડ કરડ ખાવું

  • 1

    કરડ કરડ અવાજ કરતાં કરતાં ખાવું.