ગુજરાતી

માં કર્ણકંડુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્ણકંડુ1કર્ણકંડૂ2

કર્ણકંડુ1

પુંલિંગ

  • 1

    કાનનો એક રોગ.

ગુજરાતી

માં કર્ણકંડુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્ણકંડુ1કર્ણકંડૂ2

કર્ણકંડૂ2

પુંલિંગ

  • 1

    કાનનો એક રોગ.