કરુણાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરુણાળ

વિશેષણ

  • 1

    દયાળુ.

કરુણાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરુણાળુ

વિશેષણ

  • 1

    દયાળુ.