ગુજરાતી

માં કરુણાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરુણાળ1કરુણાળુ2

કરુણાળ1

વિશેષણ

  • 1

    દયાળુ.

ગુજરાતી

માં કરુણાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરુણાળ1કરુણાળુ2

કરુણાળુ2

વિશેષણ

  • 1

    દયાળુ.