કર્તુવાચ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્તુવાચ્ય

વિશેષણ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    જેમાં કર્તાનું પ્રાધાન્ય હોય એવું (વાક્ય).