કર્તાભુજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્તાભુજ

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ઉચ્ચાલનમાં જોર કે વજન આપવાની બાજુનો ભાગ.