કરતાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરતાર

પુંલિંગ

  • 1

    કર્તાર; કિરતાર; સ્રષ્ટા.

કર્તાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્તાર

પુંલિંગ

  • 1

    કિરતાર; સ્રષ્ટા.