કરતાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરતાળ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હાથ વડે તાળી આપવી તે.

  • 2

    કાંસીજોડાં; ઝાંઝ.