ગુજરાતી

માં કરપની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરપ1કરૂપ2કરૂપું3કરેપ4કુરૂપ5કૃર્પ6

કરપ1

પુંલિંગ

 • 1

  કડપ; દાબ; ધાક; અંકુશ; વજન.

ગુજરાતી

માં કરપની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરપ1કરૂપ2કરૂપું3કરેપ4કુરૂપ5કૃર્પ6

કરૂપ2

વિશેષણ

 • 1

  કદરૂપું.

મૂળ

ક+રૂપ

ગુજરાતી

માં કરપની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરપ1કરૂપ2કરૂપું3કરેપ4કુરૂપ5કૃર્પ6

કરૂપું3

વિશેષણ

 • 1

  કદરૂપું.

મૂળ

ક+રૂપ

ગુજરાતી

માં કરપની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરપ1કરૂપ2કરૂપું3કરેપ4કુરૂપ5કૃર્પ6

કરેપ4

પુંલિંગ

 • 1

  એક જાતનું રેશમી કાપડ-સાડી.

મૂળ

हिं. करेब, इं. क्रेप

ગુજરાતી

માં કરપની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરપ1કરૂપ2કરૂપું3કરેપ4કુરૂપ5કૃર્પ6

કુરૂપ5

વિશેષણ

 • 1

  કદરૂપું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કરપની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરપ1કરૂપ2કરૂપું3કરેપ4કુરૂપ5કૃર્પ6

કૃર્પ6

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  દ્રોણાચાર્યનો સાળો.

મૂળ

सं.