ગુજરાતી

માં કરભોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરભોરુ1કરભોરૂ2

કરભોરુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૂંઢના જેવી જંઘાવાળી સ્ત્રી.

મૂળ

+ सं. उरु

ગુજરાતી

માં કરભોરુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરભોરુ1કરભોરૂ2

કરભોરૂ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૂંઢના જેવી જંઘાવાળી સ્ત્રી.

મૂળ

+ सं. उरु