ગુજરાતી

માં કરમકૂટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમકૂટ1કર્મકૂટ2

કરમકૂટ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નકામી મહેનત; માથાફોડ.

  • 2

    એકની એક વાતનું પીંજણ.

ગુજરાતી

માં કરમકૂટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમકૂટ1કર્મકૂટ2

કર્મકૂટ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કર્મકાંડી કડાકૂટ.