કર્મકઢા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મકઢા

વિશેષણ

  • 1

    +મરજીમાં આવે ત્યાં પગલું ભરીને ખોદાવતાં જેનાથી સોનામહોરોની કઢા નીકળે તેવું (માણસ).