ગુજરાતી

માં કરમકથાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમકથા1કર્મકથા2

કરમકથા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વીતક કથા.

ગુજરાતી

માં કરમકથાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમકથા1કર્મકથા2

કર્મકથા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કરમકથા; વીતક કથા.