કરમજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરમજી

  • 1

    કિરમજી; કિરમજના રંગનું; ઘેરું લાલ.