ગુજરાતી

માં કરમના ભોગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમના ભોગ1કર્મના ભોગ2

કરમના ભોગ1

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    પાછલાં કર્મનાં ફળ, સર્જિત.

ગુજરાતી

માં કરમના ભોગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમના ભોગ1કર્મના ભોગ2

કર્મના ભોગ2

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    દૈવયોગ; પ્રારબ્ધ.