કર્મનું પાનું ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મનું પાનું ફરવું

  • 1

    નસીબ ઊઘડવું; સારી દશા થવી.