ગુજરાતી

માં કર્મબંધનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્મબંધન1ક્રમબંધન2

કર્મબંધન1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કર્મનું બંધન.

ગુજરાતી

માં કર્મબંધનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્મબંધન1ક્રમબંધન2

ક્રમબંધન2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ક્રમનું બંધન; ક્રમબદ્ધતા.