ક્રમયાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રમયાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આગળ પાછળનો ક્રમ બતાવતી યાદી; 'ગ્રેડેશન લિસ્ટ'.