ગુજરાતી

માં કર્મહીણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્મહીણ1કર્મહીણું2

કર્મહીણ1

વિશેષણ

  • 1

    અભાગિયું; કમનસીબ.

ગુજરાતી

માં કર્મહીણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કર્મહીણ1કર્મહીણું2

કર્મહીણું2

વિશેષણ

  • 1

    અભાગિયું; કમનસીબ.