ગુજરાતી

માં કરમાધરમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમાધરમી1કરમાધર્મી2

કરમાધરમી1

વિશેષણ

  • 1

    કર્મધર્મ અનુસારનું; ભાગ્યને આધીન.

ગુજરાતી

માં કરમાધરમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમાધરમી1કરમાધર્મી2

કરમાધર્મી2

વિશેષણ

  • 1

    કર્મધર્મ અનુસારનું; ભાગ્યને આધીન.