કરમાધરમી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરમાધરમી

વિશેષણ

  • 1

    કર્મધર્મ અનુસારનું; ભાગ્યને આધીન.

કરમાધર્મી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરમાધર્મી

વિશેષણ

  • 1

    કર્મધર્મ અનુસારનું; ભાગ્યને આધીન.