ગુજરાતી માં કરમોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરમોડ1કરમોડ2

કરમોડ1

પુંલિંગ

  • 1

    ઢોરનો એક રોગ.

ગુજરાતી માં કરમોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કરમોડ1કરમોડ2

કરમોડ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કરમોડાવું તે; લચક.