કરમ ફૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરમ ફૂટવું

  • 1

    કમનસીબી આવવી.

કર્મ ફૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મ ફૂટવું

  • 1

    નસીબ ફૂટવું; માઠું થવું; નુકસાન થવું.