કર્મ બંધાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મ બંધાવાં

  • 1

    જેમનું સારું માઠું ફળ ભોગવવું પડે તેવાં કર્મ કરવાં.