ક્રાંતિકોણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રાંતિકોણ

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ક્રાંતિ કે ગતિ જે કોણથી થાય તે; 'ક્રિટિકલ ઍન્ગલ'.