ગુજરાતી

માં કરાયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરાયું1કરાયું2

કરાયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કરૈયું; સોનીનું એક ઓજાર-હથિયાર.

ગુજરાતી

માં કરાયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરાયું1કરાયું2

કરાયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કરૈયું-ચણતર; મોભારાની બંનેમાંની કોઈ પણ એક બાજુના કરાનું ઢાળ પડતું ચણતર.