ક્રિયાત્મક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રિયાત્મક

વિશેષણ

  • 1

    અમલી.

  • 2

    પ્રયોગાત્મક.