ક્રીડાભૂમિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રીડાભૂમિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ક્રીડા કરવાનું ક્ષેત્ર-સ્થળ; રમત-ગમતની જગા કે મેદાન.