ક્રૉસ ઍન્ટ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રૉસ ઍન્ટ્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રતિનિર્દેશ; પૂરક પ્રવિષ્ટિ; પ્રતિપ્રવિષ્ટિ; કોઈ પ્રવિષ્ટિની સમજૂતીમાં પ્રયોજાયેલા નવીન શબ્દની તે પ્રવિષ્ટના સંદર્ભે કરાતી સ્વતંત્ર પ્રવિષ્ટિ.

મૂળ

इं.