ક્રોધમાં આવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રોધમાં આવી જવું

  • 1

    ગુસ્સે થઈ જવું.