ક્રોમ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રોમ કરવું

  • 1

    ચામડાને ક્રોમપદ્ધતિથી કેળવવું-રંગવુ.