ક્રોમ બનાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્રોમ બનાવવું

  • 1

    ચામડાને ક્રોમપદ્ધતિથી કેળવવું-રંગવું.