ગુજરાતી

માં કલની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલ1કુલે2કૂલ3કેલ4કુલ5કુલ6

કલ1

પુંલિંગ

 • 1

  એક અવાજ; ગુંજન.

 • 2

  કળા; માત્રા (પિંગળ).

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કલની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલ1કુલે2કૂલ3કેલ4કુલ5કુલ6

કુલે2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  જુમલે; સરવાળે; એકંદરે.

મૂળ

अ. कुल्ल

ગુજરાતી

માં કલની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલ1કુલે2કૂલ3કેલ4કુલ5કુલ6

કૂલ3

પુંલિંગ

 • 1

  કિનારો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કલની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલ1કુલે2કૂલ3કેલ4કુલ5કુલ6

કેલ4

વિશેષણ

 • 1

  એક (વેપારીનો સંકેત).

પુંલિંગ

 • 1

  કેળવેલો ચૂનો; છાનો કોલ.

ગુજરાતી

માં કલની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલ1કુલે2કૂલ3કેલ4કુલ5કુલ6

કુલ5

 • 1

  કુટુંબ; વંશ.

 • 2

  ખાનદાની; કુલીનતા.

 • 3

  ટોળું; જૂથ.

 • 4

  અસીલ (વકીલનો).

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કલની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કલ1કુલે2કૂલ3કેલ4કુલ5કુલ6

કુલ6

વિશેષણ

 • 1

  એકંદર; બધું મળીને થાય એટલું.

 • 2

  તમામ.

મૂળ

अ. कुल्ल