કલંક ધોઈ નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલંક ધોઈ નાખવું

  • 1

    આળ-બદનામી દૂર કરવાં.