કુલદેવતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુલદેવતા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    કુળનો ઈષ્ટદેવ.