કેલનો પાયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેલનો પાયો

  • 1

    મજબૂત પાયો.