કલમત્રાંસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલમત્રાંસ

વિશેષણ

  • 1

    કલમની માફક ત્રાંસું.