કલમ ઘડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલમ ઘડવી

  • 1

    કલમને લખવા માટે છોલીને તૈયાર કરવી.