કલમ લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલમ લાગવી

  • 1

    (કાયદાની કલમ ) લાગુ પડવી-થવી; તે પ્રમાણે કામ થવું.